Admitere 2018

Probele de aptitudini

16 mai, ora 9.00 – proba de aptitudini artistice

16 mai, ora 11.30 – proba de aptitudini muzicale

17 mai, ora 7.00 – proba de educație fizica

17 mai, ora 10.00 – proba de interviu

 

 

ADMITEREA LA FILIERA TEORETICĂ

PROFILUL UMAN

SPECIALIZAREA FILOLOGIE

3 clase (  84  elevi ), din care: 

1 clasă – filologie – 28 de elevi;

1 clasă – filologie – 28 de elevi;

1 clasă – filologie – 28 de elevi.

 

PROFILUL REAL

  SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

1 clasă – matematică-informatică – 28  de elevi

 

ADMITEREA LA PROFILUL PEDAGOGIC

Specializarea învățători-educatoare, probe aptitudini –  2 clase (56 de elevi)

Probele eliminatorii

 • 1. Proba de aptitudini muzicale 

  Va consta in verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin: -intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I- VIII; -reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cantece pentru copii.
 • 2. Proba de aptitudini fizice

  Reproducerea după model a 2-3 exerciții de influențare selectiva a aparatului locomotor; 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat; alergare 600 m - fara cerinta de timp (implica un efort moderat). Aptitudinile investigate sunt: - memorie motrică și coordonare; - starea functională a coloanei vertebrale; funcție normala a sistemului cardio-respirator;
 • 3. Proba de aptitudini artistice

  Va consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei obiecte cu o tema plastica propusa de comisie. Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte; încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spațiu.
 • 4. Interviu

  Recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere); lectura la prima vedere; participare la o conversație cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul e discuție). Aptitudini investigate: capacitatea de a comunica; dicția.
 • Nota bene:

  Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”. Respingerea la o proba, atrage după sine obținerea calificativului "respins" la probele de aptitudini. Nu se admit contestații la probele de aptitudini. Comisia pentru fiecare proba de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu. Președintele comisiei este directorul unității școlare.