13
NOV.
2018

Întâlnire transnaţională, Slovenia, Novo Mesto, 05-08.11.2018

Proiectul promovează pratici deschise și inovatoare in era digitală, precum și îmbunătățirea accesului la formare și calificări pentru toți prin utilizarea mai eficientă a TIC de către profesori și elevi care va crește rezultatele intelectuale în domeniul educațional prin pregătirea de aplicații și site-uri de  VoGoP, scrierea de cărți și stabilirea unor analize statistice, acestea vor fi oferite în beneficiul profesorilor și studenților din întreaga Europă.

In perioada 05.10.-2018-08.10.2018 s-a desfășurat cea de-a treia întâlnire transnațională din cadrul proiectului, care a avut loc la Novo Mesto in Slovenia, întâlnire la care Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” a fost reprezentat de profesor Eliza SOTIRESCU, directorul adj. Mariana BUCIU și prof. Florentina TOMA.

La această întâlnire pe agenda de lucru a fost prezentat bilanțul primului an de proiect, stadiul atingerii obiectivelor proiectului și produsele intelectuale realizate până în prezent : platforma VoGoP, Studiul analiza de nevoi cu privire la utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare în liceele tehnice și vocaționale din școlile țărilor partenere. În cadrul acestei întâlniri s-a stabilit structura celui de-al treilea produs intelectual Book și E-book ce va fi structurat în  3 (trei) părți și va cuprinde exemple de bune practici, demersuri didactice realizate de profesori de discipline diferite care folosesc instrumenete TIC moderne în eficientizarea procesului de predare-învațare-evaluare. Întâlnirea a avut ca scop și pregatirea raportului intermediar penrtu fiecare partener din proiect și a fost stabilită întâlnirea din România ce va avea loc în luna iunie, 2019.