12
NOV.
2018

Întâlnire trasnațională de proiect, Van, Turcia

Prima întălnire de proiect a avut loc la Van în Turcia la care au partcipat 3 profesori din Colegiul Naționala Pedagogic ”Mircea Scarlat”, întâlnire la care s-au discutat probeleme de management si implementare al proeictului, distributia sarcinilor și a bugetului pentru fiecare partener, prezentarea platformei VoGoP- Vocational Good Practices Platform, prezentarea studiului realizat in urma interpretarii chestionarelor aplicate în liceele tehnice din județul Teleorman cu privire la utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare și in cadrul tuturor liceelor partenere din proiect.