Proiect Erasmus+ ”L-CLOUD – Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders”

Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria, implementează în calitate de partener un nou proiect, ” L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud EducationLeaders”, finanțat prin ProgramulErasmus+, in cadrul actiuni cheie 2 „Parteneriate strategice pentru educația școlară”, contract nr. 2018-1-CY01-KA201-046859

Proiectul L-Cloud se bazează pe un consorțiu puternic format din 6 parteneri din 6 țări:

  • European Association of Career Guidance, din Cipru, in calitate de coordonator,
  • Universitatea din Barcelona;
  • DOUKAS SCHOOL, Grecia; 
  • EUROPEAN ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS, Belgia;
  • European Digital Learning Network, Italia;
  • Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria, Romania,  care s-au alăturat cu experiența lor valoroasă în domeniul tehnologiei informației, inovării, educației și conducerii și urmărește să promovezeconștientizarea factorilor de decizie din domeniul educației și a altor părțiimplicate în ceea ce privește beneficiile potențiale ale cloud computing pentruînvățare, predare, administrare și management.

L-Cloud este conceput pentru a promova conducerea pentru schimbare și urmărește:

1. Dezvoltarea de îndrumări pentru competențe și competențe pentru educația adaptivă Liderii cloud – În timpul acestui proces, partenerii vor filtra rezultatele din proiectul SoC Network și vor extrage informațiile necesare. De asemenea, vor utiliza orientările elaborate în țările partenere, în Europa și la nivel internațional pentru pregătirea acestui cadru de calificare.

2. Dezvoltarea unui cadru de calificare pentru liderii în domeniul educației în domeniul cloudului bazat pe competențe și competențe. Acest proces include definirea și validarea cadrului de competență, precum și definirea unui program internațional de certificare profesională.

3. Proiectarea unui curs pentrudezvoltarea liderilor de educație adaptivă

Rezultatul final așteptat al proiectului L-Cloud este de a promova conștientizareafactorilor de decizie din domeniul educației și a altor părți implicate în ceeace privește beneficiile potențiale ale cloud computing pentru învățare,predare, administrare și management, precum și introducerea sistemelor deinstruire și sprijin necesare pentru a le ajuta țineți la curent cu mediulCloud Computing care se schimbă rapid.

Rezultatele așteptate în timpul procesului de dezvoltare a proiectului includ:

1. Colaborarea și implicarea necorespunzătoare a partenerilor în activitățile proiectului și ale rezultatelor intelectuale;

2. O înțelegere clară a aptitudinilor și a competențelor pe care le-ar trebui să le aibă fiecare Lider de educație pentru educație eficientă și eficientă;

3. O mai bună înțelegere a spectrului Cloud Computing și cât de eficient este atunci când este utilizat în instituțiile de învățământ;

4. Dezvoltarea instrumentelor necesare pentru formarea viitoarelor lideri de educație în cloud;

5. Promovarea web și comunicarea social media cu privire la activitățile și progresul proiectului.

Rezultatele preconizate la finalizarea proiectului:

1. Liniile directoare pentru abilitățile și competențele pentru liderii cloud ai educației adaptive;

2. Cadrul de Calificare pentru Liderii Cloud Education cu abilitati si competențe;

3. Un curs conceput pentru dezvoltarea unor lideri de educație adaptive;

4. Traducerea designului cursului în limbile franceză, română, italiană, spaniolăși greacă (limbile organizației partenere);

5. Promovarea web șicomunicarea social media – cu privire la rezultatele proiectului;

6. Conferința de presă pentru a prezenta rezultatele proiectului.

Proiectul va planifica elaborarea unui Program internațional de certificare profesională care să vizeze implementarea criteriilor și procedurilor de evaluare a dobândirii de competențe de către manageri de educație și instruire în conformitate cu regulile programelor de Dezvoltare Profesională Continuă (CPD).
În cele din urmă, proiectul va proiecta un curs care vizează dezvoltarea unor lideri de educație adaptabilă. Echipa va determina materialul cursului și va planifica activitățile noi de curs (materiale didactice și resurse – EER, instrumente electronice, lecții, prezentări). Cursul va fi utilizat cu ușurință de către toate sistemele educaționale din Europa, deoarece partea sa online va fi pusă la dispoziție și deschisă pentru utilizare liberă.
Proiectul L-Cloud are o durată de doi ani și este finanțat prin programul Erasmus +, Acțiunea-cheie 2, Strategia de cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici și, în special, Parteneriatele strategice pentru educația școlară și un buget total de 181.478 de euro.
În calitate de coordonator al proiectului, EACG colaborează cu parteneri din Europa precum Universitatea din Barcelona, ​​Spania, Colegiul „Mircea Scarlat” din România, Școala de Educație Doukas, Uniunea Europeană a Geografilor EUROROO din Belgia și Rețeaua europeană de învățare digitală din Italia.
Pentru mai multe informații: www.L-CLoud.eu, info@L-cloud.eu, partners@L-Cloud.eu