Cabinet managerial – Biroul C.A.

 

CABINETUL MANAGERIAL

DIRECTOR,
PROF. SILVIA-ELENA BOTEZ
DIRECTOR-ADJUNCT,
PROF. MARIANA BUCIU

BIROUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BIROUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE C.A.
Director, prof. Silvia-Elena BOTEZ
COORDONATOR AL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
Director-Adjunct, Prof. Mariana BUCIU

COORDONATOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE
Prof. Cristina CAZACU
MEMBRU
Prof. Ion FĂRCĂȘANU, responsabil cu întocmirea orarului, co-administrator al site-ului UÎ alături de prof. Eliza-Marinela SOTIRESCU, director C.C.D.

MEMBRU
Prof. Florentina TOMA, responsabil cu formarea continuă a cadrelor didactice
MEMBRU
Prof. Ioana TOPOLOGEANU, responsabil cu activitatea din internat

MEMBRU
Președintele Asociației de Părinți, Tony MĂGUREANU
MEMBRU
Reprezentantul Consiliului local, Mirela BOLINTINEANU

MEMBRU
Reprezentantul primarului municipiului Alexandria, Octavian TEODORESCU
MEMBRU
Reprezentantul Consiliului local, Claudia PÎRJOLEA

MEMBRU
Reprezentantul părinților, Carmen COSTACHE
MEMBRU
Reprezentantul Consiliului local, Ciprian GURBAN

MEMBRU
Reprezentantul Consiliului elevilor, Alexandra MARIN
SECRETARUL BIROULUI C.A.
Prof. Raluca-Mădălina DOBRICĂ