Departamentul financiar-administrativ ▲ Serviciul secretariat

 

SERVICIUL CONTABILITATE - Contabil-șef, ec. Suzana PETRACHE

ADMINISTRATOR PATRIMONIU - Clarisa-Ludmila BONDOC

SERVICIUL SECRETARIAT - Secretar-șef, Larisa MIHĂIȚĂ; Secretar, Elena TOADER; Operator, Iuliana ȚÎRCOMNICU