Proiect TeachD

Proiect TeachD

Numărul proiectului  2016-1-DE03-KA201-023001

Coordonator– ECMI Schiffbrucke 12, D-24939 Flensburg, Germania

Parteneri:

Colegiul Național Pedagogic ,, Mircea Scarlat” este implicat, în proiectul Erasmus +,  KA2 Parteneriate strategice, din 2017 , intitulat Teaching in Diversity,  al cărui coordonator este ECMI – Centrul European pentru Drepturile Minorităților  din Germania ( institut de cercetare în domeniul  drepturilor minorităților). Țările implicate în proiect sunt Italia, Polonia, Belgia, Marea Britanie, Bulgaria, Olanda, România. Menționăm că suntem singura instituție de invățământ din proiect.

        Scopul proiectului este să tragă un semnal de alarmă, să- i ajute pe oameni , pe beneficiarii direcți și indirecți ai educației să conștientizeze importanța respectării drepturilor minorităților,  a acceptării diversității, a combaterii discriminărilor de orice fel,  a promovării interculturalității și a toleranței, pentru a putea trăi cu toții în pace în școli, în societate,    într- o lume mai bună.

Așadar,  proiectul și cursul  sunt  foarte folositoare pentru formarea profesorilor ca manageri ai diversității, pentru realizarea unui bun management al diversității in sistemul educațional care trebuie să fie unul de tip incluziv, pentru a ne ajuta să învățăm în diversitate, să trăim înconjurați de diversitate în contextul european actual, când Europa se confruntă cu problema serioasă a imigranților, a noilor minorități existente. În CNPMS a fost testat cursul realizat în cadrul proiectului, ,, Teaching in Div”, cu cele 6 module.

Modulul 1: Introducere în  managementul diversității

Modulul 2: Drepturile minorităților în educație

Modulul 3: Diversitatea lingvistică în educație

Modulul 4: Diversitatea religioasă

Modulul 5: Nediscriminare și egalitate

Modulul 6: Prevenirea discursului care incită la ură și a discriminării